Rhiannon Phillips

Staff Leader

Rhiannon 2 Rhiannon Phillips opened the setting with Bethan in 1996 and is a Registered Persons . After gaining a BSc in Mathematics and Biology Rhiannon completed her PGCE and worked as a primary school teacher for 4 years before opening BFC. Rhiannon is also a Scout Leader and runs the Cub and Scout group here at 6th Neath Scout Hall. Rhiannon is an avid horse rider and runs a small yard which we sometimes attend with the children to attend to the horses and other animals that live there. Rhiannon is also a Forest School Leader. This means that she is qualified to take children out into the forest to run fun learning activities and to allow the children to take risks and get to know nature in a safe, wild environment. Rhiannon has also learned Welsh as a second language. Rhiannon has attended various training sessions in Play and Providing Enhanced Provision, she transfers this knowledge and that of teaching to develop our curriculum. Mae Rhiannon yn Berson Gofrestedig. Fe agorwyd Briton Ferry Childcare mewn 1996 gan Rhiannon a'i chwaer Bethan.  Ar ôl ennil ei BGw ym mathemateg a bioleg, chwblhaodd Rhiannon ei thystysgrif ôl-raddedig mewn addysg. Dysgodd mewn ysgol gynradd am 4 mlynedd cyn agor BFC. Mae Rhiannon hefyd yn rhedeg y grŵp Cubs a Scouts yn Neuadd Scowtiaid 6 Nedd. Mae Rhiannon yn marchogwr brwdfrydig iawn ac mae hi'n rhedeg buarth bach ei hun. Yn aml mae'r plant yn mynd i ymweld a'r holl anifeiliaid sydd yn byw yno. Mae Rhiannon yn arweinydd Ysgolion Coedwig. Mae hyn yn enablu Rhiannon i gymryd plant allan i'r goedwig a rhedeg gweithgareddau hwyl ac addysgiadol sy'n gadael i'r plant cymryd risg a dod yn gyfarwydd â natur mewn amgylchedd diogel a wyllt. Dysgodd Rhiannon Cymraeg fel ail iaith. Rhiannon yw cydlynydd y cwricwlwm. Rhiannon has attended training in / Bu Rhiannon mynychu hyffirddiant mewn:

 • Children's Rights and Participation
 • Perinatal Mental Health (recognition and signposting)
 • Neglect
 • Manual Handling
 • Autistic Spectrum Awareness
 • Partnership with Parents
Rhiannon has gained / Bu Rhiannon ennill:
 • HABC Level 3 Award in Paediatric First Aid
 • Food Safety Management
 • Child Protection Certificate + Advanced Child Protection
 • Alert to Asthma Certificate
 • Training in Cross Infection Procedures and Dental Health Education
 • Accreditation to Administer the Schedule of Growing Skills 2
 • Completion of her Forest School Leader Programme (Level 3)
 • Food Safety Level 2
 • Level 3 First Aid at Work
 • NVQ in Children's Care, Learning and Development Level 4
 • Foundation Certificate in Welsh Second Language.