Easter – Y Pasg

17th Apr 2019
easter logo 2

EGGS

Finally we have reached that time of year again where we don’t risk freezing our noses when venturing outside! We’ve got lots of exciting activities planned here for the Easter Holidays and we can’t wait for you to join us! Please remember, all places MUST be booked in advance – if you do not book in (even for regular sessions) we will assume you don’t intend to attend. Thank you 

O’r diwedd rydym ni wedi cyrraedd yr amser o’r blwyddyn lle nad oes rhaid i ni becso am rewi ein trwynau wrth fynd tu allan! Mae gennym ni llawer o weithgareddau hwyl wedi’i gynllunio ar gyfer y gwyliau pasg a rydyn ni methu aros i chi ymuno gyda ni! Os gwelwch yn dda, cofiwch mae RHAID bwcio o flaen amser – os nad ydynt yn bwcio i mewn (hyd yn oed ar gyfer sesiynau arferol) byddwn yn cymryd na fydd y plant yn mynychu. Diolch


 

We love Easter here and we’ve begun on lots of Easter Activities. Below you will find pictures of some of our cake-making! We also love Easter songs. We’re sure there are many parents who enjoy listening to their children’s songs at home and now you can join in too! The words to some of our favourite Easter songs are posted below. We hope you enjoy! Keep an eye on the website for updates, news and pictures!

Rydym yn caru’r pasg ac rydym ni wedi dechrau llawer o weithgareddau. Isod, byddwch yn gweld lluniau o ein cacennau! Rydym hefyn yn caru caneuon Pasg. Rydym yn siwr mae llawer o rieni yn mwynhau gwrando i eu plant yn canu yn y ty ac nawr rydych chi’n gallu ymuno mewn hefyd! Mae’r geiriau ar gyfer rhai o ein hoff ganeuon wedi’i postio isod. Gobeithia byddwch yn mwynhau! Edrychwch ar y wefan ar gyfer unrhyw newyddion pellach!

easter nests

easter nests 3 (2)

easter nests 2

 

Peter Rabbit

Peter Rabbit’s got a fly upon his nose!

Peter Rabbit’s got a fly upon his nose

Peter Rabbit’s got a fly upon his nose and he flipped it and he flopped it and the fly flew away!

Floppy ears and curly whiskers

Floppy ears and curly whiskers

Floppy ears and curly whiskers

And he flipped it and he flopped it and the fly flew away!

Easter Rabbit’s got an egg upon his tail!

Easter Rabbit’s got an egg upon his tail,

Easter Rabbit’s got an egg upon his tail and he flipped it and he flopped it and the egg flew away!

Floppy ears and curly whiskers

Floppy ears and curly whiskers

Floppy ears and curly whiskers

And he flipped it and he flopped it and the fly flew away!

Chick Chick Chicken

Chick chick chick chick chicken

lay a little egg for me!

Chick chick chick chick chicken

I want one for my tea!

I haven’t had an egg since Easter, and now it’s half-past three. Oh!

Chick chick chick chick chicken

lay a little egg for me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *