Hello Summer! Helo yr Haf!

1st Jun 2018
sun

Well it’s officially summer and we can now say hello to the sun!

Wel mae hi nawr yn amser yr Haf a gallwn dweud helo i’r haul!

How lucky have we been this past month, the sun has really enjoyed making an appearance! We’ve had lots of fun playing outside in the sunshine and hope you have too. Armed with our hats and sun cream we’ve been on a few adventures…

Rydym wedi bod yn lwcus iawn yn ystod y mis diwethaf, mae’r haul wedi bod yn gwenu’n gyson! Rydym wedi cael llawer o hwyl wrth chwarae tu allan yn yr haul a gobeithiwn yr ydych chi wedi hefyd. Gan gymryd ein hetiau ac eli haul, rydym wedi joio llawer o anturiau…


Animal Farm Day at the Gnoll/ Diwrnod Anifeiliaid lan y fferm

On Tuesday we enjoyed a warm and sunny day up the Gnoll Park. We were not the only visitors there however! Some animals had come to say hello! There were horses, donkeys and sheep. We also met Catboy and Owlette!

Ar ddydd Mawrth gnwaethom ni mwynhau diwrnod braf iawn lan parc y Gnoll . Nid ni oedd yr ymwelwyr! Daeth anifeiliaid i ddweud helo! Roedd ceffylau, asyn a defaid. Hefyd cwrddom ni â Catboy ac Owlette!

 

kids and donkey jacob and horseharrison and thingsella and thing


An Afternoon in the Park/ Prynhawn yn y Parc

We made sure to take advantage of the sun and took a short walk down to Jersey Park. Our climbing skills are really impressive and we had a whale of a time going down the slide. We’re obviously very good at teamwork – just look at us on the seesaw! We can’t wait for more sunny days to go and explore some more. Perhaps we’ll take a walk into the woods and see what creatures we can find – I bet there’s fairies!

Rydym wedi cymryd mantais o’r haul ac aethom ni am dro bach i Barc Jersey. Mae ein sgiliau dringo yn wych, a chafom ni llawer o hwyl wrth hedfan lawr y llithren. Mae’n amlwg y rydym ni yn gweithio’n dda fel tîm – edrychwch arnom ni ar y sï-so! Ni allwn aros am fwy o ddiwrnodau hyfryd er mwyn mwyn archwilio mwy, efallai fe awn ni am dro i’r goedwig a gweld pa creaduriaid gallwn darganfod – efallai byddwn yn gweld tylwyth teg!

33398354_10155267591307511_1632997980992700416_o casey on slide chloe in park jac and co in park

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *