Creating a Wildflower Meadow. Creu Gweidir Gwyllt.

10th Apr 2018
WILDFLOWER THUMBNAIL

English

Spring is here, the sun is shining, and we have been busy creating our very own wildflower meadow!

Ok… Only two of those statements are true. We are in April (hasn’t it gone by quickly?). The sun is not shining (Perhaps a collective trip to Malta is in order?) And we have been very busy having lots of fun in the garden preparing our brand-new wildflower meadow. This year however we decided that sowing seeds  among the grass simply wasn’t enough – we’ve given it an entirely new makeover! (Move over, Alan Titchmarsh). We are VERY proud of our new look, and coupled with the colourful bunting and new sign, the Scout Hall is reflecting the very welcoming atmosphere we hope to create as staff for both parents and children. The only thing missing is some sunshine, but I suppose we can’t have it all.

Cymraeg

Mae’r Gwanwyn wedi cyrraedd, mae’r haul yn tywynnu, ac rydym wedi bod yn prysur yn yr ardd yn paratoi ein gweidir gwyllt.

Wel… Ond 2 o’r datganiadau sy’n wir. Mae Ebrill wedi cyrraedd (am flwyddyn cyflym), does dim haul i’r golwg o gwbl (amser am wyilau ni’n credu), ac rydym wedi bod yn prysur iwn yn joio paratoi ein gweidir gwyllt newydd sbon. Y flwyddyn hon, rydym wedi dewis nad yw hau hadau i’r gwair yn digon. Rydym wedi llwyddo i greu ardd cwbl gwahanol! (Look out, Alan Titchmarsh). Rydym yn falch iawn o’r golwg newydd. Efo’r bunting amryliw a’r baner newydd, mae’r neuadd yn adlweyrchu mewn golwg yr awyrgylch croesawgar rydym ni fel staff yn ceisio creu i’r plant a’i rhieni. Yr unig peth sydd ar goll yw’r haul, ond nad ydym yn medru cael popeth!

Creating the Wildflower Meadow / Creu’r gweidir Gwyllt

To begin, we turned over the grass and placed bricks to define the path. It was a lot of heavy lifting!

I ddechrau, roedd rhaid troi’r gwair a rhoi hen frics lawr i ddangos y llwybr yn glir. Roedd hi’n gwaith caled a chorfforol!

front garden during

To follow, we planted a few shrubs.

I ddilyn, plannom ni phrysgwydd.

front garden during 2

Doesn’t the new path look lovely?

Edrychwch ar y llwybr newydd! Mae hi’n hardd iawn. 

front garden done

It was time to sow the seeds!

Roedd hi’n amser hau’r hadau!

sowing seeds 2

All that’s left to do now, is wait! 

Ac nawr… i aros!


Leave a comment below and let us know what you think!

Rhwoch sylwad isod a gadael i ni wybod eich barn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *