Happy Easter! Pasg Hapus!

4th Apr 2018
Easter

Happy Easter everybody! We hope you’re all enjoying your holidays despite the lack of sun… fingers crossed it’ll make an appearance soon. 

We’ve been having a great time here at Briton Ferry Childcare, with lots of trips and activities to keep us busy. We’d also like to say a huge thank you to everybody who donated Easter eggs for the local food bank, we had quite a selection to take down and had to make two trips! Even the eggs that were donated after Easter will be used so thank you very much for your generosity. Below is just a little update of what we’ve been busy doing.

Pasg Hapus pawb! Gobeithiwm eich bod yn joio’r gwyliau er gwaethaf diffyg yr haul.. gobeithiwn bydd yn dangos ei hun cyn bo’ hir. 

Rydym wedi cael amser hyfryd yma yn ystod y gwyliau, gyda llawer o ymweliadau a gweithgareddau i gadw ni’n prysur! Hoffwn hefyd i weud diolch enfawr i bawb sydd wedi rhoi wyau pasg  ar gyfer y banc bwyd. Cymerodd e 2 trip er mwyn cymryd yr holl wyau lawr i’r banc, a bydd yr wyau â rhoddir ar ôl y pasg hefyd yn cael eu defnyddio felly diolch yn fawr iawn am eich haelioni. Isod fe welir newyddion o’r hyn rydym wedi bod yn prysur gwneud. 

 

Visiting the Easter Bunny/ Ymweld efo’r Cwningen Pasg 

We had a great time visiting the Easter Bunny at Wyevale. We were excellent at gathering clues and won lots of eggs! After a lovely lunch we enjoyed eating our egg-shaped biscuits that we’d decorated there at the centre. We all got a picture with the Easter Bunny and he gave us all a toy! We can’t wait to go and see him there again next year. 

Cafom ni amser gwych wrth ymweld efo’r Cwningen Pasg yn Wyevale. Roeddwn ni’n wych wrth gasglu cliwiau ac ennill wyau! Ar ôl cinio hyfryd, gwnaethom ni bwyta ein bisgedi yr oeddwn ni wedi addurno yno – roeddwn nhw’n siâp wyau. Cafom ni llun efo’r Cwnignen Pasg ac fe rhoddodd tegan i ni! Ni allwn aros tan blwyddyn nesaf i weld e ‘to.

 

Easter bunny

 

 Aberdulais River WalkAm dro ar hyd yr afon 

 

What an amazing trip this was! We all took a special walk along the river and had to spot the different stone animals they had – we got them all!

We also had to find the clues and collect letters to spell out the name of a certain water animal… can you guess what it is?   A F Y R L D G N O 

Along the river we saw something very special, there were rainbows in the waterfalls! There was a giant water mill too, and when the pressure built up the excess water shot up through an overflow pipe. We had LOTS of fun standing in the way of the spray… we were soaked! We enjoyed the outdoors so much we had a lovely little picnic for our lunch. Who doesn’t love sandwiches? To top off an excellent day (which also included crafts), we were each given an Easter egg to go home with! 

Cymraeg

Am drip ardderchog! Aethom ni am dro arbennig ar hyd yr afon. Roedd rhaid i ni ceisio sbio’r anifeiliaid cerrig oedd yn cuddio o gwmpas – fe welom ni pob un!

Roedd hefyd rhaid i ni darganfod cliwiau gwahanol a chasglu llythrennau er mwyn sillafu enw anifail dwr, a allwch chi difalu beth yw e? A F Y R L D G N O

Ar hyd yr afon fe welom ni rhywbeth arbennig iawn, roedd enfys yn y rhaeadr! Roedd yna melin dwr hefyd, ac ar ôl i’r dwr adeiladu fe wnaeth saethu trwy’r piben orlif. Cafom LLAWER o hwyl yn sefyll o dan y dwr oedd yn cwwmpo.. Roeddwm ni’n llawn ddwr! Mwynhaom ni’r tu allan cymaint, cafom ni picnic bach am ein cinio. Pwy sydd ddim yn hoffi brechdanau? I orffen ein diwrnod hyfryd (cafom ni amser chrefft hefyd), rhoddwyd ŵy pasg yr un i ni!

 

Mill (2) train at Aberdulais (2)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *