Happy New Year! Blwyddyn Newydd Dda!

5th Jan 2018
2018

Hello everybody and welcome back!  We hope you’ve all had a fantastic Christmas and New Year and that Santa has spoiled you all.

Helo pawb a chroeso nol! Gobeithiwn eich bod wedi cael Nadolig a Blwyddyn Newydd arbennig a bod Sion Corn wedi dod a llawer o anrhegion.


 

This Year

We’ve had a wonderful year here at Briton Ferry Childcare and hope you have too. There have been a few changes over the past year, Ellie and Lowri have both completed their apprenticeships and are now full members of staff. Matthew has moved onto another job and will be missed. Lat but not least Carly has had a little boy and made Colby a big brother! She is currently on maternity leave and will be returning later on in the year.

Rydym wedi cael blwyddyn hyfryd yma a gobeithiwn eich bod chi wedi hefyd. Mae ‘na wedi bod cwpl o newidiadau dros y flwyddyn diwethaf. Mae Ellie a Lowri wedi cwblhau eu prentisiaethau ac yn nawr aelodau staff llawn. Mae Matthew wedi symud ymlaen i swydd newydd a bwddwm yn eu gweld eisiau. Yn olaf, mae Carly wedi cael mab fach ac mae Colby yn brawd mawr. Mae hi ar famoliaeth, a bydd hi’n dod nol ymhellach ymlaen yn y blwyddyn. 

We’ve been busy over the last week preparing for our new theme for this term which is The Zoo, We’ll be posting more on that in the coming weeks, in the mean time feel free to ask any member of staff about our activities or which books we’ve been reading (Dear Zoo is a big favourite!) We’ve also made a few changes to the floor setting, what do you think? If you have any suggestions. please feel free to pop them into the suggestion box in the office.

Rydym wedi bod yn prysur dros yr wythnos diwethaf am ein thema newydd sef Y Sw. Byddwn yn postio pellach am hyn dros yr wythnoasau nesaf, yn y cyfamser gofynnwch i unrhyw aelod o staff am ein gweithgareddau neu am y llyfrau rydym yn darllen. Rydym hefyd wedi wneud cwpl o newidiadau i’r prif llawr. mae’r lluniau i ddilyn cyn bo hir!

 

floor

 

 

We’re also celebrating a special birthday this year, our favourite member of staff Bethan (no I’m not just saying that because she’s my boss) is turning 50 this May! We hope you will join us in celebrating.

Rydym hefyd yn dathlu pen blwydd arbennig y flwyddyn yma, mae ein hoff aelod o staff Bethan (na, dydw i ddim yn dweud hynny achos hi yw’r rheolwr) yn troi’n 50 ym mis Mai! Gobeithio eich bod chi’n barod i ddathlu gyda ni.

School starts back on Monday 8th of January, please click here for information on term times.

Mae ysgol yn dechrau nol ar Ddydd Llun yr 8fed o Ionawr, cliciwch yma am wybodaeth am amseroedd y tymor. 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *